ตะกร้าโปรแกรม

เลือกหมวดโปรแกรม

เงื่อนไขทั่วไป

1) การติดตั้งแบบ LAN หรือแบบ Cloud จะติดตั้งได้จำนวน 5 เครื่อง หากเกินกว่านั้นจะเสียค่าบริการเพิ่มเครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท

2) การใช้บริการจะผ่านทาง Online หรือ Email เท่านั้น ลูกค้าสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมและคำถาม-ตอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2597745-6 , Email : hmithailand@hotmail.com