เช่าโปรแกรม

เลือกหมวดโปรแกรม

เงื่อนไขทั่วไปของการเช่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

1) เป็นราคาค่าเช่าต่อ 1 เครื่อง

2) การจ่ายชำระขั้นต่ำอย่างน้อย 6 เดือน ถ้าชำระรายปีจะได้ส่วนลด 1 เดือน

3) การให้บริการจะผ่านทาง Online หรือ Email เท่านั้น ลูกค้าสามารถถามศึกษาการทำงานของโปรแกรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2597745-6 , Email : hmithailand@hotmail.com