Express Freight Forwarder management system ระบบงานบริหารธุรกิจรับ-ส่งพัสดุด่วน

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. รับสินค้าจากลูกค้าและออกใบแจ้งการขนส่งสินค้า

2.คำนวณราคาค่าขนส่งตามขนาดและระยะทางโดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์ Barcode Sticker แปะที่กล่อง

4. การนำสินค้าไปฝากส่งต่อที่เอเยนต์

5. รายงานการรับส่งพัสดุประจำวันและสรุปรายเดือน

Express Freight Forwarder management system ระบบงานบริหารธุรกิจรับ-ส่งพัสดุด่วน


          เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจรับ – ส่งพัสดุด่วน (Business Controller)  โดยเฉพาะ  โปรแกรมจะเน้นเรื่องของการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ว่าจ้าง เช่น การคำนวณค่าระวาง  การควบคุมมิให้สินค้าตกหล่นสูญหายในระหว่างการเดินทาง และการติดตามตำแหน่งของการเดินทางของสินค้าที่ลูกค้าส่งแต่ละ  Shipment  ฯลฯ ประโยชน์อันเด่นชัดของการใช้โปรแกรมนี้โดยตรง คือความรวดเร็วในการออกเอกสารให้แก่ลูกค้า และระบบเอกสารภายใน ทำให้สามารถติดตามการทำงานของพนักงานได้อย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอน
        นอกจากนั้น ยังสามารถต่อยอดการใช้โปรแกรมให้ใช้ฐานข้อมูล บน CLOUD ในการ link ข้อมูลภายในระหว่างสาขา ของบริษัทเอง เช่น มีสาขาที่   กรุงเทพฯ    นครราชสีมา    ขอนแก่น    อุดรธานี  ฯลฯ   ทุกสาขาสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน แบบ Real Time หรือจะให้ลูกค้าติดตามงานผ่านทาง  Website ของทางบริษัทเองได้  ประโยชน์ของการใช้โปรแกรมนี้ ได้แก่

       1. รับส่งสินค้าจากลูกค้า(Receiving Merchandises)
       
ในการรับสินค้าจากลูกค้า ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับลูกค้า เช่น ลูกค้ามาส่งสินค้าเอง ณ ที่ท่ารถของบริษัท หรือทางบริษัทจะต้องไปเอาสินค้าที่โกดังของลูกค้า ฯลฯ  การออก “ใบแจ้งการขนส่งสินค้า” ให้แก่ลูกค้า สามารถทำได้ทั้งสองแบบ คือ จะออก ณ ที่ท่ารถของบริษัท หรือจะออกที่โกดังลูกค้าในลักษณะ Online ก็ได้ ในการออก “ใบแจ้งการขนส่งสินค้า” โปรแกรมจะสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับพิมพ์ Sticker Label ที่เป็น Bar Code ให้ตามจำนวนกล่องที่ขน เพื่อให้ User สามารถนำ Sticker นี้ ไปติดไว้ที่ข้างกล่อง เพื่อประโยชน์สำหรับการตรวจนับ หรือตรวจเช็คในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่อๆไป ในการคำนวณค่าขนส่งอาจจะขึ้นอยู่กับขนาดมาตรฐานปริมาตรของสินค้าเช่น Size S,M,L,XL ฯลฯ และระยะทาง

     2. นำสินค้าขึ้นรถ(Loading)
     
ในการจัดสินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์หรือขนขึ้นรถ  สามารถบันทึกข้อมูลใบแจ้งการขนส่งสินค้าที่กำลังขนขึ้นรถ  โดยการใช้เครื่องอ่าน Bar Code ช่วยในการบันทึกข้อมูลได้  และสามารถเรียกดูได้ว่าใบแจ้งการขนส่งสินค้าใดได้ขนขึ้นรถแล้ว  ใบแจ้งการขนส่งสินค้าใดที่ยังไม่ได้ขนขึ้นรถ เป็นต้น  เมื่อขนสินค้าขึ้นรถแล้ว  โปรแกรมจะพิมพ์ใบกำกับการขนส่ง  เพื่อให้พนักงานขับรถถือไปให้ท่ารถปลายทาง  ขณะเดียวกันข้อมูลใบกำกับการขนส่งดังกล่าวจะถูกส่งไปให้ท่ารถปลายทาง เพื่อใช้ตรวจสอบในการขนสินค้าลงจากรถ ในใบกำกับการขนส่ง จะมีการจัดเรียงกลุ่มของสินค้าที่มีจุดลงปลายทางที่เดียวกัน

    3. นำสินค้าไปฝากส่งต่อที่เอเยนต์
   
ในกรณีที่นำสินค้าไปฝากส่งต่อที่เอเยนต์ หรือผู้ส่งสินค้าร่วม  เมื่อถึงงวดที่จะต้องชำระเงินก็สามารถพิมพ์รายงานประกอบเพื่อตรวจสอบกับใบวางบิลของเอเยนต์ได้

    4. รายงานต่างๆที่จะได้รับ
    
♦ รายงานการขนส่งประจำวัน แยกตาม
     รายงานการขนส่งประจำวัน แยกตามผู้จัดทำ,จุดปลายทาง,ทะเบียนรถ
     รายการสินค้าที่ยังค้างส่ง
     ค้นประวัติการขนส่งของลูกค้า
     รายงานสรุปการขนส่งประจำเดือน
     รายงานสรุปการขนส่งประจำเดือน แยกตามลูกค้าที่ให้เครดิต
     รายงานการส่งสินค้า แยกตามเอเยนต์

    5. สาใารถปรับ (modify) โปรแกรมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงได้
     
เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานจริงของแต่ละธุรกิจอาจจะมีความซับซ้อนแตกต่างกัน หากมีการแก้ไขโปรแกรมให้ทำงานสอดคล้องกับระบบงานก็จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ธุรกิจนั้นเป็นอย่างมาก  ทางบริษัท HMI สามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขโปรแกรมได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

   

    โปรแกรมใกล้เคียง และสามารถใช้ร่วมงานกันได้ กับ ระบบงานบริหารธุรกิจรับ-ส่งพัสดุด่วน

 
 โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางอากาศ(AIR FREIGHT FORWARDER)
  
โปรแกรมขนส่งสินค้าทางอากาศ  (Air Freight Forwarder) เป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจที่เป็นตัวแทนของ Airline (General Sales Agreement) หรือเป็น Agent ทั่วไป  โปรแกรมเป็น Web Application สามารถใช้งานได้ทั้งที่ Office และ ที่ Airport...
 ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  
  
โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจห้องเย็น (Cold Storage Management System)
   
เป็นโปรแกรมที่รองรับการรับฝากสินค้า  เพื่อนำไปเก็บไว้ในคลังสินค้าหรือห้องเย็น  การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มรับฝากสินค้า  การทยอยเบิกสินค้า  และจบลงที่การออกใบแจ้งหนี้ค่าฝากสินค้า
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  
  
โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse Management System)
   
เป็นโปรแกรมที่รองรับการรับฝากสินค้า หรือวัตถุดิบภายในขององค์กรเอง การทำงานของโปรแกรมจะเป็นทำนองเดียวกับธุรกิจคลังสินค้า/ห้องเย็น แต่ไม่มีการคิดเงินค่ารับฝากสินค้า เริ่มตั้งแต่การเริ่มรับฝากสินค้า
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
โปรแกรมระบบงานบริหารการจัดส่งสินค้า (Delivery Management System)
    
 เป็นโปรแกรมที่รองรับขั้นตอนการจัดส่งสินค้าของโรงงานผู้ผลิตสินค้า ตั้งแต่การรับข้อมูลการส่งสินค้าหรือ Invoice จากฝ่ายขายว่าให้ไปส่งลูกค้ารายใดจะใช้รถขนสินค้าขนาดไหนจึงจะพอดีกับจำนวนสินค้า
   
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

  ติดต่อรับคำปรึกษา

    02-259-7745-6, 086-312-3065   
    
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

 
    เพิ่มเพื่อน