โปรแกรมบริหารธุรกิจห้องเย็น (Cold Storage Management System)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. สำหรับธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้า

2. คิดค่าฝากราย 15 วัน หรือ 30 วัน

3. ระบบออกใบวางบิลและบัญชีลูกหนี้ค่าฝากสินค้า

4. ค้นหาสินค้าได้ง่าย

5. ดูรายงานสินค้าคงเหลือของแต่ละลูกค้า

โปรแกรมบริหารธุรกิจห้องเย็น (Cold Storage Management System)


      คุณสมบัติของโปรแกรม
             
โปรแกรมบริหารธุรกิจห้องเย็น (Business Controller) เป็นโปรแกรมที่รองรับการรับฝากสินค้า  เพื่อนำไปเก็บไว้ในคลังสินค้าหรือห้องเย็น  การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มรับฝากสินค้า  การทยอยเบิกสินค้า  และจบลงที่การออกใบแจ้งหนี้ค่าฝากสินค้า  การทำงานของโปรแกรมพอสรุปได้ดังนี้

            1. การรับฝากสินค้า
               
เมื่อลูกค้านำสินค้ามาฝาก  เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการรับฝากสินค้าแต่ละชนิด (ไม่ปนกัน)  โดยคิดค่าฝากตามน้ำหนัก(ก.ก.) หรือ ตามจำนวนชิ้น/กล่อง  เป็นราย 15 วัน  รายเดือน หรือ รายวัน  การคิดภาษีแบบต่างๆ เช่น ไม่มี VAT, รวม VAT หรือแยกVAT เป็นต้น แล้วแต่จะตกลงกับลูกค้า ข้อมูลที่บันทึกเมื่อรับฝากสินค้า ได้แก่ ชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้า ชนิดสินค้า จำนวนน้ำหนัก หรือจำนวนชิ้น เงื่อนไขการรับฝาก ประเภทการรับฝาก ฯลฯ  จากนั้นจะพิมพ์ใบรับฝากสินค้าลงบน Preprinted Form ที่เป็นกระดาษต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสินค้าแต่ละครั้งต่อไป
               ในขั้นตอนต่อมาจะเป็นการกำหนดตำแหน่ง  หรือสถานที่เก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าหรือห้องเย็นว่าจะไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าหรือห้องเย็นไหน  ตำแหน่ง (Location) ไหน เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าเมื่อถึงเวลาเบิก

            2. การเบิกสินค้า และการออกใบแจ้งหนี้
                
เป็นการทยอยเบิกสินค้า เมื่อลูกค้าต้องการเบิกสินค้า พนักงานสามารถค้นหาได้ว่าสินค้าของลูกค้าอยู่ Location ไหน เมื่อพนักงานเบิกสินค้าออกจากห้องเย็น โปรแกรมจะตัดสต๊อกสินค้าและพิมพ์ใบเบิกสินค้าให้ ส่วนการคำนวณค่าฝากสินค้า และการออกใบแจ้งหนี้ โปรแกรมจะคำนวณตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละราย

            3.  อื่นๆ
                 
นอกเหนือจากการทำงานที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว โปรแกรมยังสามารถรองรับการปฏิบัติงานอื่นได้อีก เช่น
                        สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการฝากสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้
                        สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการนำสินค้าเข้าคลังสินค้าหรือห้องเย็นของลูกค้าแต่ละราย
                        สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการเบิกสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้
                       ♦ สอบถามสินค้าคงเหลือในสต็อก ณ.ปัจจุบัน ของลูกค้าแต่ละราย  และวันครบกำหนดคิดเงินแต่ละงวดได้ (วันสิ้นงวด)
                        ระบบสำรองข้อมูล
                        ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน (Password)
                        สามารถใช้เป็นระบบ LAN ได้ (ใช้ข้อมูลร่วมกัน)

             4. สำหรับคลังสินค้า / ห้องเย็นขนาดใหญ่
                 
โปรแกรมจะรองรับเรื่องการสั่งให้พนักงานเก็บหรือเบิกสินค้าจากคลังตาม Location และตามใบสั่งเบิกของลูกค้าที่ฝากเป็นLot หรือ Sub Lot ฯลฯ

   สนใจดูการแนะนำการใช้งานโปรแกรม คลิ้ก https://youtu.be/XNNSMAb-6k8

    ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065  
      
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

    

         เพิ่มเพื่อน

 

 

 ตัวอย่างรายงาน