รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. สำหรับธุรกิจห้องเย็นรับฝากสินค้า

2. คิดค่าฝากราย 15 วัน หรือ 30 วัน

3. ระบบออกใบวางบิลและบัญชีลูกหนี้ค่าฝากสินค้า

4. ค้นหาสินค้าได้ง่าย

5. ดูรายงานสินค้าคงเหลือของแต่ละลูกค้า

โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจห้องเย็น (Cold Storage Management System)

      คุณสมบัติของโปรแกรม
             
เป็นโปรแกรมที่รองรับการรับฝากสินค้า  เพื่อนำไปเก็บไว้ในคลังสินค้าหรือห้องเย็น  การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มรับฝากสินค้า  การทยอยเบิกสินค้า  และจบลงที่การออกใบแจ้งหนี้ค่าฝากสินค้า  การทำงานของโปรแกรมพอสรุปได้ดังนี้

            1. การรับฝากสินค้า
               
เมื่อลูกค้านำสินค้ามาฝาก  เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการรับฝากสินค้าแต่ละชนิด (ไม่ปนกัน)  โดยคิดค่าฝากตามน้ำหนัก(ก.ก.) หรือ ตามจำนวนชิ้น/กล่อง  เป็นราย 15 วัน  รายเดือน หรือ รายวัน  การคิดภาษีแบบต่างๆ เช่น ไม่มี VAT, รวม VAT หรือแยกVAT เป็นต้น แล้วแต่จะตกลงกับลูกค้า ข้อมูลที่บันทึกเมื่อรับฝากสินค้า ได้แก่ ชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้า ชนิดสินค้า จำนวนน้ำหนัก หรือจำนวนชิ้น เงื่อนไขการรับฝาก ประเภทการรับฝาก ฯลฯ  จากนั้นจะพิมพ์ใบรับฝากสินค้าลงบน Preprinted Form ที่เป็นกระดาษต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสินค้าแต่ละครั้งต่อไป
               ในขั้นตอนต่อมาจะเป็นการกำหนดตำแหน่ง  หรือสถานที่เก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าหรือห้องเย็นว่าจะไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าหรือห้องเย็นไหน  ตำแหน่ง (Location) ไหน เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าเมื่อถึงเวลาเบิก

            2. การเบิกสินค้า และการออกใบแจ้งหนี้
                
เป็นการทยอยเบิกสินค้า เมื่อลูกค้าต้องการเบิกสินค้า พนักงานสามารถค้นหาได้ว่าสินค้าของลูกค้าอยู่ Location ไหน เมื่อพนักงานเบิกสินค้าออกจากห้องเย็น โปรแกรมจะตัดสต๊อกสินค้าและพิมพ์ใบเบิกสินค้าให้ ส่วนการคำนวณค่าฝากสินค้า และการออกใบแจ้งหนี้ โปรแกรมจะคำนวณตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละราย

            3.  อื่นๆ
                 
นอกเหนือจากการทำงานที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว โปรแกรมยังสามารถรองรับการปฏิบัติงานอื่นได้อีก เช่น
                        สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการฝากสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้
                        สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการนำสินค้าเข้าคลังสินค้าหรือห้องเย็นของลูกค้าแต่ละราย
                        สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการเบิกสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้
                       ♦ สอบถามสินค้าคงเหลือในสต็อก ณ.ปัจจุบัน ของลูกค้าแต่ละราย  และวันครบกำหนดคิดเงินแต่ละงวดได้ (วันสิ้นงวด)
                        ระบบสำรองข้อมูล
                        ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน (Password)
                        สามารถใช้เป็นระบบ LAN ได้ (ใช้ข้อมูลร่วมกัน)

             4. สำหรับคลังสินค้า / ห้องเย็นขนาดใหญ่
                 
โปรแกรมจะรองรับเรื่องการสั่งให้พนักงานเก็บหรือเบิกสินค้าจากคลังตาม Location และตามใบสั่งเบิกของลูกค้าที่ฝากเป็นLot หรือ Sub Lot ฯลฯ

    ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065  
      
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

    

         เพิ่มเพื่อน

 

 

 ตัวอย่างรายงาน