โปรแกรมซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสินค้าคงคลัง (Truck Maintenance And Inventory Control System)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ติดตามการซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนด (MA)

2. ประวัติการซ่อมภายใน และภายนอกของรถแต่ละคัน

3. ควบคุมสต๊อกอะไหล่รถ

4. ข้อมูลเชื่อมกับระบบบริหารรถบรรทุก

5. คำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

โปรแกรมซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสินค้าคงคลัง (Truck Maintenance And Inventory Control System)


   คุณสมบัติของโปรแกรม "ระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก (TRUCK MAINTENANCE SYSTEM) (Business Controller)"

         เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม “ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” ในส่วนของการซ่อมบำรุงรถบรรทุกทั้งภายในอู่ของบริษัทเอง หรือเกิดจากการซ่อมภายนอกบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงดังกล่าว จะถูกนำไปเป็นต้นทุนของการวิ่งรถแต่ละคันประจำเดือนนั้น   นอกจากรองรับการซ่อมบำรุงแล้ว โปรแกรมยังควบคุมเกี่ยวกับ สต๊อกอะไหล่ให้ด้วย    ลักษณะงานแบ่งออกเป็น
         ซ่อมภายใน :  โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมบำรุง เช่น อาการที่เสีย  วิธีแก้ไข  อะไหล่ที่ใช้  ราคาค่าอะไหล่  วันที่ส่งซ่อม  และวันที่ซ่อมเสร็จ  ชื่อผู้ซ่อม ฯลฯ   จากนั้น USER  สามารถพิมพ์“ใบสั่งซ่อม”  หรือรายงานเพื่อการตรวจสอบได้   การซ่อมภายในหากมีการใช้อะไหล่ โปรแกรมจะตัดสต๊อกให้โดยอัตโนมัติ  พร้อมกับคำนวณต้นทุนค่าอะไหล่ให้ด้วย
         ซ่อมภายนอก :  โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมบำรุงเช่นเดียวกับการซ่อมภายใน  แต่ไม่มีเรื่องของการเบิกอะไหล่จากสโตร์  จะมีเรื่องของบริษัท หรืออู่ภายนอกแทน เช่น ชื่ออู่ภายนอก  หมายเลข INVOICE ของอู่ภายนอก  และจำนวนเงินที่เรียกเก็บ เป็นต้น

   รายงานที่จะได้รับ
        
♦  รายงานแสดงรายละเอียดการซ่อมภายในของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
        ♦  รายงานแสดงรายละเอียดการซ่อมภายนอกของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
        ♦  รายงานสรุปการซ่อมภายใน และภายนอกของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
        ♦  รายงานประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน
        ♦  รายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยางของรถแต่ละคัน
        ♦  ประวัติการใช้อะไหล่ของรถแต่ละคัน

 

โปรแกรมใกล้เคียง และสามารถใช้ร่วมงานกันได้ กับ โปรแกรมระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสินค้าคงคลัง 

  
  โปรแกรม ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุกทั่วไป (TRUCK TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM)
  
โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าทั่วไป เช่น ปูนซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, PALLETS  ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถ ค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์) (Truck Transportation Management System (Container))
  
โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนตู้ทั้งงาน IMPORT-EXPORT, การจัดรถ, การติดตามการขนตู้ของแต่ละ JOB, เงินสำรองจ่าย ต่างๆ โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่รับจ้างขนตู้ CONTAINER เข้า – ออก ท่าเรือ... 
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
  โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งน้ำมัน) (Truck Transportation Management System (Fuel Tank))
  
  โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าประเภทน้ำมัน เคมีภัณฑ์ BULK หรือ TANK ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง...
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  
  
โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)
   
โปรแกรมศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER) เน้นเรื่องการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จัดสินค้าขึ้นรถ (LOADING)  ติดตามตำแหน่งของสินค้าแต่ละ SHIPMENT  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER)  โดยเฉพาะ...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
 
โปรแกรมระบบบริหารยางรถบรรทุก (Truck Tire Management)
  
โปรแกรมบริหารยางรถบรรทุก เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับธุรกิจที่มีรถเป็นจำนวนมาก และต้องการบริหารจัดการยางรถอย่างเป็นระบบ  เพราะยางก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง... 
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

   ติดต่อรับคำปรึกษา
      
02-259-7745-6, 086-312-3065  
       
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

   

       เพิ่มเพื่อน

 

  ตัวอย่างรายงาน