รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ติดตามการซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนด (MA)

2. ประวัติการซ่อมภายใน และภายนอกของรถแต่ละคัน

3. ควบคุมสต๊อกอะไหล่รถ

4. ข้อมูลเชื่อมกับระบบบริหารรถบรรทุก


โปรแกรมระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสินค้าคงคลัง (Truck Maintenance And Inventory Control System)

คุณสมบัติของโปรแกรม “ระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก (TRUCK MAINTENANCE SYSTEM)”

         เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม “ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” ในส่วนของการซ่อมบำรุงรถบรรทุกทั้งภายในอู่ของบริษัทเอง หรือเกิดจากการซ่อมภายนอกบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงดังกล่าว จะถูกนำไปเป็นต้นทุนของการวิ่งรถแต่ละคันประจำเดือนนั้น   นอกจากรองรับการซ่อมบำรุงแล้ว โปรแกรมยังควบคุมเกี่ยวกับ สต๊อกอะไหล่ให้ด้วย    ลักษณะงานแบ่งออกเป็น

         ซ่อมภายใน :  โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมบำรุง เช่น อาการที่เสีย  วิธีแก้ไข  อะไหล่ที่ใช้  ราคาค่าอะไหล่  วันที่ส่งซ่อม  และวันที่ซ่อมเสร็จ  ชื่อผู้ซ่อม ฯลฯ   จากนั้น USER  สามารถพิมพ์“ใบสั่งซ่อม”  หรือรายงานเพื่อการตรวจสอบได้   การซ่อมภายในหากมีการใช้อะไหล่ โปรแกรมจะตัดสต๊อกให้โดยอัตโนมัติ  พร้อมกับคำนวณต้นทุนค่าอะไหล่ให้ด้วย

         ซ่อมภายนอก :  โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมบำรุงเช่นเดียวกับการซ่อมภายใน  แต่ไม่มีเรื่องของการเบิกอะไหล่จากสโตร์  จะมีเรื่องของบริษัท หรืออู่ภายนอกแทน เช่น ชื่ออู่ภายนอก  หมายเลข INVOICE ของอู่ภายนอก  และจำนวนเงินที่เรียกเก็บ เป็นต้น

รายงานที่จะได้รับ

         ♦  รายงานแสดงรายละเอียดการซ่อมภายในของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
         ♦  รายงานแสดงรายละเอียดการซ่อมภายนอกของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
         ♦  รายงานสรุปการซ่อมภายใน และภายนอกของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
         ♦  รายงานประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน
         ♦  รายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยางของรถแต่ละคัน
         ♦  ประวัติการใช้อะไหล่ของรถแต่ละคัน

 ติดต่อรับคำปรึกษา
 
 02-259-7745-6, 086-312-3065  
  
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
  
  
เพิ่มเพื่อน

   ตัวอย่างเอกสาร