โปรแกรมบริหารธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุด่วน (Express Freight Forwarder System)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ขนส่งพัสดุด่วน (Express Delivery)

2. คำนวณค่าขนส่ง ออกใบรับสินค้าให้แก่ลูกค้า

3. ติดตามการขนส่ง จนกระทั่งถึงมือลูกค้า

4. ส่งต่อให้แก่ผู้ขนส่งรวม

5. รายงานกำไร/ขาดทุนจากการขนส่ง

โปรแกรมบริหารธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุด่วน (Express Freight Forwarder System)


         โปรแกรมรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุด่วน (Business Controller) เน้นการคำนวณราคาค่าขนส่งตาม สถานที่ รับ-ส่ง ต้นทาง-ปลายทาง ขนาด และ น้ำหนัก ของสินค้า และ พัสดุ โปรแกรมรับ-ส่งพัสดุ สินค้าและพัสดุด่วน (EXPRESS FREIGHT FORWARDER) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับธุรกิจที่รับ-ส่งพัสดุด่วน โดยมีสมาชิก (ผู้ขนส่งร่วม) ตามจังหวัดต่างๆ ช่วยส่งสินค้าต่อไปให้ถึงมือผู้รับปลายทาง ทุกสิ้นเดือนจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันจากรายได้รวมของค่าขนส่งแต่ละ SHIPMENT
        โปรแกรมนี้จะช่วยให้ขั้นตอนการรับสินค้าทำได้รวดเร็ว พนักงานรับสินค้า สามารถพิมพ์ “ใบรับสินค้า” ให้แก่ผู้ส่งสินค้าได้ทันที เครื่องจะคำนวณราคาค่าขนส่งตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับ สถานที่ รับ-ส่ง ต้นทาง-ปลายทาง และ ขนาด/น้ำหนัก ของสินค้าหรือพัสดุนั้น   
        โปรแกรมนี้ติดตั้งฐานข้อมูลอยู่บนระบบ CLOUD จึงทำให้สมาชิก (ผู้ขนส่งร่วม) สามารถเข้ามาดูรายการสินค้าหรือพัสดุที่ส่งไปให้เขาได้โดยง่าย

      รายงานต่างๆที่จะได้รับ
          
♦  ใบรับส่งสินค้าและพัสดุ (DOMESTIC WAYBILL) ให้แก่ผู้ส่งสินค้า
          ♦  รายงานการออกใบรับส่งสินค้าและพัสดุประจำวัน (แยกตามแต่ละเส้นทาง)
          ♦  รายงานการนำสินค้าขึ้นรถ (LOADING) ประจำวัน (แยกตามทะเบียนรถ)
          ♦  รายงานสินค้าที่ค้างส่ง (ยังไม่ได้ขนขึ้นรถ)
          ♦  รายงานขนส่งสินค้าและพัสดุ ประจำเดือน แยกตามเส้นทาง (รายละเอียดและสรุป)
          ♦  รายงานส่วนแบ่งค่าขนส่งร่วม ประจำเดือน แยกตามเส้นทาง (รายละเอียดและสรุป)
          ♦  ฯลฯ

   โปรแกรมที่สามารถใช้ควบคู่ กับ โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจรับ-ส่ง สินค้าและพัสดุด่วน (Express Freight Forwarder System)

   

   โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)
       
โปรแกรมศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER) เน้นเรื่องการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จัดสินค้าขึ้นรถ (LOADING)  ติดตามตำแหน่งของสินค้าแต่ละ SHIPMENT  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER)  โดยเฉพาะ... ดูข้อมูลเพิ่มเติม.

 

  ติดต่อรับคำปรึกษา
   
02-259-7745-6, 086-312-3065 
   
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)


     เพิ่มเพื่อน

 

    ตัวอย่างรายงาน