รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก

2. กำหนดโปรแกรมการซ่อมบำรุงให้รถแต่ละคัน

3. ติดตามการซ่อมบำรุงตามระยะทางที่กำหนด

4. มีระบบสต๊อกควบคุมอะไหล่

5. ประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน

โปรแกรมศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุก (Truck Maintenance Center)

         โปรแกรมศูนย์ซ่อมบำรุงรถฯ คือ กำหนดโปรแกรมการซ่อมของรถ เน้นการบำรุงรักษารถ และ ตรวจสภาพอุปกรณ์ฯ  เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ หัวเทียน

         เป็นโปรแกรมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุกหรือรถโดยสารทั่วไป ที่เน้นการบำรุงรักษารถอย่างเป็นระบบ เช่น การกำหนดให้รถเข้ามาตรวจสภาพอุปกรณ์แต่ละชนิดตามโปรแกรมการซ่อมบำรุงและตามกำหนดเวลา เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนหัวเทียน ฯลฯ โปรแกรมจะเตือนว่ารถคันใดบ้างที่ถึงกำหนดเข้ามาตรวจเช็คตามกำหนดเวลาหรือเลขไมล์ ในขณะเดียวกันโปรแกรมจะตรวจสอบอุปกรณ์ หรือ อะไหล่ที่จะต้องใช้เพื่อการดูแลการซ่อมบำรุงรถที่จะเข้ามาซ่อมบำรุงนั้นมีเพียงพอในสต๊อกหรือไม่ ถ้าหากไม่พอจะได้สั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม

         คุณสมบัติของโปรแกรมเป็นทำนองเดียวกับโปรแกรมซ่อมบำรุงรถบรรทุก ที่ส่วนหนึ่งของโปรแกรมระบบริหารธุรกิจรถบรรทุก แต่เนื้อหาของโปรแกรมศูนย์ซ่อมบำรุงรถบรรทุกจะมีละเอียดมากกว่า และแยกออกต่างหากจากโปรแกรมระบบบริหารรถบรรทุก เหมาะสำหรับธุรกิจหรือหน่วยงานที่เน้นการซ่อมบำรุงรถบรรทุกหรือรถโดยสารเพียงอย่างเดียว

คุณสมบัติของโปรแกรม

         ซ่อมภายใน : โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมบำรุง เช่น อาการที่เสีย วิธีแก้ไข อะไหล่ที่ใช้ ราคาค่าอะไหล่ วันที่ส่งซ่อม และวันที่ซ่อมเสร็จ ชื่อผู้ซ่อม ฯลฯ จากนั้น User สามารถพิมพ์“ใบสั่งซ่อม” หรือรายงานเพื่อการตรวจสอบได้ การซ่อมภายในหากมีการใช้อะไหล่ โปรแกรมจะตัดสต๊อกให้โดยอัตโนมัติ พร้อมกับคำนวณต้นทุนค่าอะไหล่ให้ด้วย

         ซ่อมภายนอก : โปรแกรมจะให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการซ่อมบำรุงเช่นเดียวกับการซ่อมภายใน แต่ไม่มีเรื่องของการเบิกอะไหล่จากสโตร์ จะมีเรื่องของบริษัท หรืออู่ภายนอกแทน เช่น ชื่ออู่ภายนอก หมายเลข Invoice ของอู่ภายนอก และจำนวนเงินที่เรียกเก็บ เป็นต้น

รายงานที่จะได้รับ

         ♦  รายงานแสดงรายละเอียดการซ่อมภายในของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
         ♦  รายงานแสดงรายละเอียดการซ่อมภายนอกของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
         ♦  รายงานสรุปการซ่อมภายใน และภายนอกของรถแต่ละคัน และทั้งบริษัท
         ♦  รายงานประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน
         ♦  รายงานการบำรุงรักษารถบรรทุก
         ♦  รายงานการบำรุงรักษารถบรรทุกที่เลยกำหนด

การสอบถาม

         ♦  รายงานการแจ้งเตือนการบำรุงรักษารถประจำวัน
         ♦  รายงานอุปกรณ์หรืออะไหล่ที่จะต้องใช้ในการซ่อมบำรุงรถแต่ละวัน
         ♦  ประวัติรถ, รถที่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, รถที่ถึงกำหนด ต่อทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัย พรบ.
         ♦  ประวัติยาง, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยางของรถแต่ละคัน
         ♦  ประวัติการใช้อะไหล่ของรถแต่ละคัน, สรุปการใช้อะไหล่ทั้งหมด
         ♦  ประวัติการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน, ประวัติการซ่อมบำรุง (แยกตามอะไหล่), ประวัติการซ่อมบำรุง (แยกตามประเภทการซ่อม)
         ♦  ประวัติพนักงานขับรถ, พนักงานที่ใบขับขี่หมดอายุ

คุณสมบัติของโปรแกรม “ระบบสินค้าคงคลัง (INVENTORY CONTROL SYSTEM)”

         เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมอะไหล่ ของหน่วยงานสโตร์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรับ หรือการเบิกอะไหล่ (รวมถึงยางด้วย) เช่นเดียวกับโปรแกรมควบคุมสต๊อกทั่วๆ ไป เพียงแต่มีความพิเศษกว่าโปรแกรมอื่น คือ สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบงานซ่อมบำรุงรถบรรทุกได้

รายงานที่จะได้รับ

         ♦  รายงานการรับ – เบิก สินค้า ประจำวัน หรือประจำงวด
         ♦  รายงานสินค้าคงเหลือ ณ.ปัจจุบัน
         ♦  รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้ารายตัว (STOCK CARD)
         ♦  รายงานสินค้าที่มีจำนวนต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (UNDER MINIMUM LEVEL STOCK)
         ♦  รายงานสินค้าที่มีจำนวนมากเกินกว่าจุดที่ควรเก็บ (OVER MAXIUM LEVEL STOCK)

 ติดต่อรับคำปรึกษา
 
 02-259-7745-6, 086-312-3065  
  
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
  
  
เพิ่มเพื่อน

   ตัวอย่างเอกสาร