โปรแกรมบริหารยางรถบรรทุก (Truck Tire Management)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. จัดทำทะเบียนประวัติยาง

2. ตำแหน่งที่อยู่ของยางแต่ละเส้น

3. ตรวจสอบสภาพยางตามความลึกดอกยาง

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาง

5. เปรียบเทียบอายุของยางแต่ละยี่ห้อ

โปรแกรมบริหารยางรถบรรทุก (Truck Tire Management)


         โปรแกรมบริหารยางรถบรรทุก (Business Controller) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับธุรกิจที่มีรถเป็นจำนวนมาก และต้องการบริหารจัดการยางรถอย่างเป็นระบบ  เพราะยางก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายที่สูง  มีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไร-ขาดทุนของธุรกิจขนส่ง

คุณสมบัติของโปรแกรม
         
โปรแกรมนี้แยกออกมาต่างหากจากโปรแกรม "ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก" ที่มีเรื่องเกี่ยวกับยางเป็นบางส่วนแต่โปรแกรมนี้จะเน้นเรื่องการบริหารและควบคุมเกี่ยวกับยางโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การบันทึกทะเบียนประวัติของยางแต่ละเส้น ว่าเป็นยางหมายเลข Serial No อะไร ยี่ห้อใด ราคาเท่าใด ซื้อมาจาก Supplier รายไหน เริ่มใช้งานเมื่อใด ติดตั้งไว้ที่รถคันไหน ฯลฯ การวัดดอกยางประจำสัปดาห์/เดือน การซ่อมยาง การสลับตำแหน่งยางภายในรถคันเดียวกัน การถอดหรือใส่ยางจากภายนอกการรับเข้าหรือเบิกยางออกจากสต็อก การนำยางไปหล่อดอก จนกระทั่งการนำยางที่หมดสภาพแล้วไปขายซาก หรือทำลายทิ้ง เป็นต้น

เนื้อหาการทำงานของโปรแกรมประกอบด้วย
         
1.  งานประจำวัน
              
   จัดทำทะเบียนประวัติยางแต่ละเส้น ว่าเป็นยางยี่ห้อใด รุ่นใด ซื้อจากที่ไหน ราคาเท่าใด ฯลฯ
                 บันทึกและพิมพ์รายงาน ว่ายางแต่ละเส้นติดอยู่กับรถทะเบียนใด ตำแหน่งล้อที่เท่าใด
                 บันทึกและพิมพ์รายงาน การซ่อมยาง เช่น ปะยาง
                 บันทึกและพิมพ์รายงาน เปลี่ยนยาง
                 บันทึกและพิมพ์รายงาน สลับยางภายในรถคันเดียวกัน
                 บันทึกและพิมพ์รายงาน วัดความลึกดอกยาง
                 บันทึกและพิมพ์รายงาน นำยางไปหล่อดอก
                 บันทึกและพิมพ์รายงาน ยางหมดสภาพการใช้งาน
                 บันทึกและพิมพ์รายงาน การขายยางที่หมดสภาพ

         2.  งานประจำงวด
              
   รายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาง
                 รายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการหล่อดอกยาง
                 รายงานรายได้ที่เกิดจากการขายยางที่หมดสภาพ

         3.  สอบถามและพิมพ์รายงาน
              
   ประวัติยาง
                 สภาพยางของรถแต่ละคัน
                 ทะเบียนรถที่มีความลึกดอกยางต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ จำนวน ก.ม. เกินกว่ามาตรฐาน
                 หมายเลขยางที่มีการหล่อดอก
                 ยางที่ส่งไปหล่อดอกแล้ว แต่ยังไม่รับกลับคืนมา
                 ยางที่อยู่ในคลัง ณ ปัจจุบัน
                 จำนวนรวมของยางทั้งหมด
                 ยางที่หมดสภาพแล้ว แต่ยังค้างอยู่ในคลัง
                 ยางที่หมดสภาพและจำหน่าย/โอนออกไปแล้ว
                 เปรียบเทียบอายุการใช้งานของยางแต่ละยี่ห้อ
                 ทะเบียนรถที่เกินกำหนดการเข้ารับการวัดดอกยาง
                 ยางที่มีอายุการใช้งานเกินกำหนด
                 ยางที่จำนวน ก.ม. สะสมที่วิ่งได้เกินกำหนด
                 ยางที่ความลึกดอกยางต่ำกว่ากำหนด
                 ยางที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด (จำนวน ก.ม. หรือ ความลึกดอกยาง)

 

โปรแกรมใกล้เคียง และสามารถใช้ร่วมงานกันได้ กับ โปรแกรมระบบบริหารยางรถบรรทุก (Truck Tire Management)

  
  โปรแกรม ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุกทั่วไป (TRUCK TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM)
  
โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าทั่วไป เช่น ปูนซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง, PALLETS  ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถ ค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

 โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์) (Truck Transportation Management System (Container))
  
โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ขนตู้ทั้งงาน IMPORT-EXPORT, การจัดรถ, การติดตามการขนตู้ของแต่ละ JOB, เงินสำรองจ่าย ต่างๆ โปรแกรมขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่รับจ้างขนตู้ CONTAINER เข้า – ออก ท่าเรือ... 
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
  โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (ขนส่งน้ำมัน) (Truck Transportation Management System (Fuel Tank))
  
  โปรแกรมขนส่งรถบรรทุกสินค้าประเภทน้ำมัน เคมีภัณฑ์ BULK หรือ TANK ฯลฯ ช่วยจัดการตั้งแต่จัดรถ ปล่อยรถค่าใช้จ่ายแต่ละเที่ยว จนถึง กำไรขาดทุนจากการขนส่ง...
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

  
  
โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center Management System)
   
โปรแกรมศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER) เน้นเรื่องการรับส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จัดสินค้าขึ้นรถ (LOADING)  ติดตามตำแหน่งของสินค้าแต่ละ SHIPMENT  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับธุรกิจศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTER)  โดยเฉพาะ...
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

 
 โปรแกรมระบบซ่อมบำรุงรถบรรทุก และสินค้าคงคลัง (Truck Maintenance And Inventory Control System)
   
เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม “ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” ในส่วนของการซ่อมบำรุงรถบรรทุกทั้งภายในอู่ของบริษัทเอง หรือเกิดจากการซ่อมภายนอกบริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุงดังกล่าว จะถูกนำไปเป็นต้นทุนของการวิ่งรถแต่ละคันประจำเดือนนั้น... 
   ดูข้อมูลเพิ่มเติม

    ติดต่อรับคำปรึกษา
     
02-259-7745-6, 086-312-3065  
    
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

    

         เพิ่มเพื่อน

 

     ตัวอย่างรายงาน