โปรแกรมออกใบแจ้งหนี้ และ บัญชีลูกหนี้ของธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (TRUCK TRANSPORTATION BILLING AND ACCOUNT RECEIVABLE SYSTEM)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. นำข้อมูลจากการวิ่งรถมาออกใบแจ้งหนี้

2. รับชำระเงินค่าขนส่ง

3. บัญชีลูกหนี้ค่าบริการขนส่ง

4. ข้อมูลเชื่อมกับระบบบริหารรถบรรทุก

5. รายงาน Minimum Stock, Maximum Stock

โปรแกรมออกใบแจ้งหนี้ และ บัญชีลูกหนี้ของธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (TRUCK TRANSPORTATION BILLING AND ACCOUNT RECEIVABLE SYSTEM)

   คุณสมบัติของโปรแกรม
          
โปรแกรมออกใบแจ้งหนี้ และ บัญชีลูกหนี้ของธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (Business Controller) เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับ “โปรแกรมบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” วัตถุประสงค์เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าหลังจากได้เสร็จสิ้นการขนส่งตามใบสั่งงานให้แก่ลูกค้าแล้ว เมื่อ USER ต้องการออกใบแจ้งหนี้ (BILLING) ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย   โปรแกรมจะดึงใบสั่งงานของลูกค้าที่ได้ส่งของไปให้แล้ว นำมาออกใบแจ้งหนี้ (INVOICE), ใบวางบิล (APPOINTMENT NOTE)  โดยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ค่าขนส่ง จะถูกดึงมาให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องนำไปบันทึกข้อมูลลูกหนี้ที่โปรแกรมอื่นอีก   หลังจากออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว โปรแกรมยังติดตามต่อไปถึงหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  จึงหมดหน้าที่ของโปรแกรม หรือ ระบบบัญชีลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) (logistic)

   รายงานที่จะได้รับ
            
♦  รายงานการออกใบแจ้งหนี้ประจำวัน /งวด   เพื่อตรวจสอบดูว่าใบสั่งงานของลูกค้าใบใดออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว และใบใดที่ยังไม่ได้ออก
            ♦  รายงานการนัดชำระหนี้จากลูกค้า
            ♦  รายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน /งวด
            ♦  รายงานการนำเงินฝากเข้าธนาคาร
            ♦  รายงานลูกหนี้รายตัว และทั้งบริษัท
            ♦  รายงาน AGING REPORT ของบัญชีลูกหนี้
            ♦  ฯลฯ

  ติดต่อรับคำปรึกษา
      
02-259-7745-6, 086-312-3065  
       
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

   

        เพิ่มเพื่อน

 

 ตัวอย่างรายงาน