รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. นำข้อมูลจากการวิ่งรถมาออกใบแจ้งหนี้

2. รับชำระเงินค่าขนส่ง

3. บัญชีลูกหนี้ค่าบริการขนส่ง

4. ข้อมูลเชื่อมกับระบบบริหารรถบรรทุก


โปรแกรมระบบออกใบแจ้งหนี้ และ บัญชีลูกหนี้ของธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก (TRUCK TRANSPORTATION BILLING AND ACCOUNT RECEIVABLE SYSTEM)

   คุณสมบัติของโปรแกรม
          
โปรแกรมระบบออกใบแจ้งหนี้ และ บัญชีลูกหนี้ของธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม “ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” วัตถุประสงค์เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าหลังจากได้เสร็จสิ้นการขนส่งตามใบสั่งงานให้แก่ลูกค้าแล้ว เมื่อ USER ต้องการออกใบแจ้งหนี้ (BILLING) ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย   โปรแกรมจะดึงใบสั่งงานของลูกค้าที่ได้ส่งของไปให้แล้ว นำมาออกใบแจ้งหนี้ (INVOICE), ใบวางบิล (APPOINTMENT NOTE)  โดยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ค่าขนส่ง จะถูกดึงมาให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องนำไปบันทึกข้อมูลลูกหนี้ที่โปรแกรมอื่นอีก   หลังจากออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว โปรแกรมยังติดตามต่อไปถึงหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  จึงหมดหน้าที่ของโปรแกรม หรือ ระบบบัญชีลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE)

   รายงานที่จะได้รับ
            
♦  รายงานการออกใบแจ้งหนี้ประจำวัน /งวด   เพื่อตรวจสอบดูว่าใบสั่งงานของลูกค้าใบใดออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว และใบใดที่ยังไม่ได้ออก
            ♦  รายงานการนัดชำระหนี้จากลูกค้า
            ♦  รายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน /งวด
            ♦  รายงานการนำเงินฝากเข้าธนาคาร
            ♦  รายงานลูกหนี้รายตัว และทั้งบริษัท
            ♦  รายงาน AGING REPORT ของบัญชีลูกหนี้
            ♦  ฯลฯ

  ติดต่อรับคำปรึกษา
      
02-259-7745-6, 086-312-3065  
       
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

   

        เพิ่มเพื่อน

 

 ตัวอย่างรายงาน