รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. นำข้อมูลจากการวิ่งรถมาออกใบแจ้งหนี้

2. รับชำระเงินค่าขนส่ง

3. บัญชีลูกหนี้ค่าบริการขนส่งโปรแกรมระบบออกใบแจ้งหนี้ และ บัญชีลูกหนี้ของธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก

คุณสมบัติของโปรแกรม

         โปรแกรมระบบออกใบแจ้งหนี้ และ บัญชีลูกหนี้ของธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับโปรแกรม “ระบบบริหารธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก” วัตถุประสงค์เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าหลังจากได้เสร็จสิ้นการขนส่งตามใบสั่งงานให้แก่ลูกค้าแล้ว เมื่อ USER ต้องการออกใบแจ้งหนี้ (BILLING) ให้แก่ลูกค้าแต่ละราย   โปรแกรมจะดึงใบสั่งงานของลูกค้าที่ได้ส่งของไปให้แล้ว นำมาออกใบแจ้งหนี้ (INVOICE), ใบวางบิล (APPOINTMENT NOTE)  โดยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ค่าขนส่ง จะถูกดึงมาให้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องนำไปบันทึกข้อมูลลูกหนี้ที่โปรแกรมอื่นอีก   หลังจากออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว โปรแกรมยังติดตามต่อไปถึงหนี้ที่ยังค้างชำระอยู่จนกว่าลูกค้าจะชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  จึงหมดหน้าที่ของโปรแกรม หรือ ระบบบัญชีลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE)

รายงานที่จะได้รับ

         ♦  รายงานการออกใบแจ้งหนี้ประจำวัน /งวด   เพื่อตรวจสอบดูว่าใบสั่งงานของลูกค้าใบใดออกใบแจ้งหนี้ไปแล้ว และใบใดที่ยังไม่ได้ออก
         ♦  รายงานการนัดชำระหนี้จากลูกค้า
         ♦  รายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน /งวด
         ♦  รายงานการนำเงินฝากเข้าธนาคาร
         ♦  รายงานลูกหนี้รายตัว และทั้งบริษัท
         ♦  รายงาน AGING REPORT ของบัญชีลูกหนี้
         ♦  ฯลฯ

  ติดต่อรับคำปรึกษา
 
 02-259-7745-6, 086-312-3065  
  
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
  
  
เพิ่มเพื่อน

   ตัวอย่างเอกสาร