โปรแกรมงานบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. รับสินค้าเข้าคลัง

2. เบิกสินค้าออกจากคลัง

3. สินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

4. รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้ารายตัว

5. รายงาน Minimum Stock, Maximum Stock

โปรแกรมงานบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

         โปรแกรมสินค้าคงคลัง (Business Controller) เป็นการควบคุมสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบมีทั้งการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกสินค้าออกจากคลัง บัญชีคุมสินค้ารายตัว สต็อกคงเหลือ  โปรแกรมสินค้าคงคลังใช้ได้กับทุกธุรกิจทุกประเภทที่มีการควบคุมสต็อก  การใช้งานง่าย  ไม่เยิ่นเย้อ ผู้ใช้งานสามารถจัดทำรายงานต่างๆ ที่เคยทำด้วยมือได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนับสิบเท่า  สามารถเลือกการคำนวณต้นทุนแบบ AVERAGE หรือ FIFO ได้

   คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
          
♦  เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
          ♦  ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ
          ♦  ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุด
          ♦  สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
          ♦  รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ (User), ระดับผู้จัดการ (Manager), และระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)
          ♦  แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์
          ♦  มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และการสำรองข้อมูล เป็นต้น
          ♦  สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ BUSINESS CONTROLLER ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP
          ♦  สามารถเลือกการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ AVERAGE หรือแบบ FIFO ได้
          ♦  สามารถกำหนดสินค้าที่ต้องการควบคุม (ทำ STOCK CARD) หรือไม่ควบคุมได้

   รายงานต่าง ๆ ที่จะได้รับ
          
♦  รายงานรายการสินค้า (ทะเบียนประวัติสินค้า)
          ♦  รายงานยอดยกมาของสินค้า
          ♦  รายงานการรับสินค้าเข้าคลัง (เลือกพิมพ์เป็นช่วงวันที่ได้)
          ♦  รายงานการเบิกสินค้าออกจากคลัง (เลือกพิมพ์เป็นช่วงวันที่ได้)
          ♦  บัญชีคุมยอดสินค้ารายตัว ประจำเดือน / ประจำงวด (STOCK CARD)  (เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อสรรพากร)
          ♦  รายงานสต็อกคงเหลือ ณ.ปัจจุบัน
          ♦  รายงานสต็อกคงเหลือต่ำกว่า Minimum Stock
          ♦  รายงานสต็อกคงเหลือสูงกว่า Maximum Stock
          ♦  รายงานแสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
          ♦  รายงานเพื่อตรวจนับสินค้าประจำงวด
          ♦  ฯลฯ

  ติดต่อรับคำปรึกษา
    
02-259-7745-6, 086-312-3065  
     
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

  

      เพิ่มเพื่อน

     
 
ตัวอย่างรายงาน