รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. รับสินค้าเข้าคลัง

2. เบิกสินค้าออกจากคลัง

3. สินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

4. รายงานแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้ารายตัว

5. รายงาน Minimum Stock, Maximum Stock

โปรแกรมระบบงานบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Control System)

         โปรแกรมสินค้าคงคลัง เป็นการควบคุมสต๊อกสินค้าหรือวัตถุดิบมีทั้งการรับสินค้าเข้าคลัง การเบิกสินค้าออกจากคลัง บัญชีคุมสินค้ารายตัว สต็อกคงเหลือ  โปรแกรมสินค้าคงคลังใช้ได้กับทุกธุรกิจทุกประเภทที่มีการควบคุมสต๊อก  การใช้งานง่าย  ไม่เยิ่นเย้อ ผู้ใช้งานสามารถจัดทำรายงานต่างๆ ที่เคยทำด้วยมือได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนับสิบเท่า  สามารถเลือกการคำนวณต้นทุนแบบ AVERAGE หรือ FIFO ได้

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

         ♦  เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
         ♦  ใช้งานง่าย ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นไปตามหลักสากลของธุรกิจ
         ♦  ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรล่าสุด
         ♦  สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
         ♦  รายงานต่างๆ จะถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงานผู้ปฏิบัติ (User), ระดับผู้จัดการ (Manager), และระดับผู้บริหารระดับสูง (Top Executive)
         ♦  แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์
         ♦  มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่การกำหนดรหัสผ่านให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และการสำรองข้อมูล เป็นต้น
         ♦  สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ BUSINESS CONTROLLER ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP
         ♦  สามารถเลือกการคำนวณต้นทุนเป็นแบบ AVERAGE หรือแบบ FIFO ได้
         ♦  สามารถกำหนดสินค้าที่ต้องการควบคุม (ทำ STOCK CARD) หรือไม่ควบคุมได้

รายงานต่าง ๆ ที่จะได้รับ

         ♦  รายงานรายการสินค้า (ทะเบียนประวัติสินค้า)
         ♦  รายงานการรับสินค้าเข้าคลัง (เลือกพิมพ์เป็นช่วงวันที่ได้)
         ♦  รายงานการเบิกสินค้าออกจากคลัง (เลือกพิมพ์เป็นช่วงวันที่ได้)
         ♦  บัญชีคุมยอดสินค้ารายตัว ประจำเดือน / ประจำงวด (STOCK CARD)  (เป็นหลักฐานเพื่อแสดงต่อสรรพากร)
         ♦  รายงานสต๊อกคงเหลือ ณ.ปัจจุบัน
         ♦  รายงานสต๊อกคงเหลือต่ำกว่า Minimum Stock
         ♦  รายงานสต๊อกคงเหลือสูงกว่า Maximum Stock
         ♦  รายงานแสดงรายการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
         ♦  รายงานเพื่อตรวจนับสินค้าประจำงวด
         ♦  ฯลฯ
  
 ติดต่อรับคำปรึกษา

  02-259-7745-6, 086-312-3065  
  
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
  
  
เพิ่มเพื่อน

   ตัวอย่างเอกสาร