รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

2. คิดค่าเสื่อมราคาประจำงวด

3. รายงานการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. รายงานการตรวจนับทรัพย์สิน

5. เหมาะสำหรับหน่วยงานใหญ่ๆที่มีสินทรัพย์มาก

โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Location And Depreciation System)

           โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสามารถควบคุมตำแหน่งที่อยู่ (LOCATION) และ คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรได้ มีการตรวจนับ หรือ ย้ายทรัพย์สิน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับกิจการที่มีทรัพย์สินจำนวนมากๆ   นอกจากจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้แก่ทางฝ่ายบัญชีแต่ละเดือนแล้ว  ยังสามารถใช้โปรแกรมในส่วนของการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและติดตามสถานที่ที่นำทรัพย์สินนั้นไปใช้ได้ด้วย

     คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม 
           เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
           สามารถระบุหน่วยงานที่ใช้ทรัพย์สินได้ถึง 4 ระดับ
           สามารถแบ่งประเภททรัพย์สินเป็นหมวดใหญ่หมวดย่อย
           สามารถพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สินโดยกำหนดเป็นช่วงได้
           วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเป็นแบบเส้นตรง (STRAIGHT LINE METHOD)
           สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ BUSINESS CONTROLLER ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP รายงานต่างๆ ที่จะได้รับ

    รายงานและงบการเงินต่างๆที่ได้รับ    
        ประจำเดือน
          
 รายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน (แยกตามประเภททรัพย์สิน)
           รายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน (แยกตามบัญชีคุม)
           รายงานทะเบียนทรัพย์สินที่หมดอายุ / หยุดคิดค่าเสื่อม
           รายงานทรัพย์สินที่ได้มาใหม่
           รายงานทรัพย์สินที่ขาย / โอน

        ประจำปี
          
 รายงานค่าเสื่อมราคาประจำปี (แยกตามประเภททรัพย์สิน)
           รายงานค่าเสื่อมราคาประจำปี (แยกตามบัญชีคุม)
           รายงานค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกา

       สอบถาม
         
  เรียกดูรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินแต่ละรายการ
           พิมพ์รายงานทะเบียนทรัพย์สิน (แยกตามหน่วยงาน) เพื่อตรวจนับ
           ประวัติการย้ายทรัพย์สินแต่ละรายการ 
           ฯลฯ

      ติดต่อรับคำปรึกษา
       
02-259-7745-6, 086-312-3065  
         
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

    

         เพิ่มเพื่อน

 

     ตัวอย่างรายงาน