รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

2. คิดค่าเสื่อมราคาประจำงวด

3. รายงานการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. เหมาะสำหรับหน่วยงานใหญ่ๆที่มีสินทรัพย์มาก


โปรแกรมระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Location And Depreciation System)

         โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาสามารถควบคุมตำแหน่งที่อยู่ (LOCATION) และ คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรได้ มีการตรวจนับ หรือ ย้ายทรัพย์สิน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับกิจการที่มีทรัพย์สินจำนวนมากๆ   นอกจากจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้แก่ทางฝ่ายบัญชีแต่ละเดือนแล้ว  ยังสามารถใช้โปรแกรมในส่วนของการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและติดตามสถานที่ที่นำทรัพย์สินนั้นไปใช้ได้ด้วย

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม

         เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
         สามารถระบุหน่วยงานที่ใช้ทรัพย์สินได้ถึง 4 ระดับ
         สามารถแบ่งประเภททรัพย์สินเป็นหมวดใหญ่หมวดย่อย
         สามารถพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สินโดยกำหนดเป็นช่วงได้
         วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเป็นแบบเส้นตรง (STRAIGHT LINE METHOD)
         สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ BUSINESS CONTROLLER ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP รายงานต่างๆ ที่จะได้รับ

ประจำเดือน

         รายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน (แยกตามประเภททรัพย์สิน)
         รายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน (แยกตามบัญชีคุม)
         รายงานทะเบียนทรัพย์สินที่หมดอายุ / หยุดคิดค่าเสื่อม
         รายงานทรัพย์สินที่ได้มาใหม่
         รายงานทรัพย์สินที่ขาย / โอน

 ประจำปี

         รายงานค่าเสื่อมราคาประจำปี (แยกตามประเภททรัพย์สิน)
         รายงานค่าเสื่อมราคาประจำปี (แยกตามบัญชีคุม)
         รายงานค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกา

 สอบถาม

         เรียกดูรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินแต่ละรายการ
         พิมพ์รายงานทะเบียนทรัพย์สิน (แยกตามหน่วยงาน) เพื่อตรวจนับ
         ประวัติการย้ายทรัพย์สินแต่ละรายการ 1
         ฯลฯ

 

  ติดต่อรับคำปรึกษา

  02-259-7745-6, 086-312-3065  
  
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
  
  
เพิ่มเพื่อน

   ตัวอย่างเอกสาร