โปรแกรมงานทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Location And Depreciation System)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

2. คิดค่าเสื่อมราคาประจำงวด

3. รายงานการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4. รายงานการตรวจนับทรัพย์สิน

5. เหมาะสำหรับหน่วยงานใหญ่ๆที่มีสินทรัพย์มาก

โปรแกรมงานทะเบียนทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา (Fixed Assets Location And Depreciation System)

           โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา (Business Controller)  สามารถควบคุมตำแหน่งที่อยู่ (LOCATION) และ คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรได้ มีการตรวจนับ หรือ ย้ายทรัพย์สิน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับกิจการที่มีทรัพย์สินจำนวนมากๆ   นอกจากจะคำนวณค่าเสื่อมราคาให้แก่ทางฝ่ายบัญชีแต่ละเดือนแล้ว  ยังสามารถใช้โปรแกรมในส่วนของการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและติดตามสถานที่ที่นำทรัพย์สินนั้นไปใช้ได้ด้วย

     คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม 
           เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
           สามารถระบุหน่วยงานที่ใช้ทรัพย์สินได้ถึง 4 ระดับ
           สามารถแบ่งประเภททรัพย์สินเป็นหมวดใหญ่หมวดย่อย
           สามารถพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สินโดยกำหนดเป็นช่วงได้
           วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเป็นแบบเส้นตรง (STRAIGHT LINE METHOD)
           สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมระบบอื่นของ BUSINESS CONTROLLER ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP รายงานต่างๆ ที่จะได้รับ

    รายงานและงบการเงินต่างๆที่ได้รับ    
        ประจำเดือน
          
 รายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน (แยกตามประเภททรัพย์สิน)
           รายงานค่าเสื่อมราคาประจำเดือน (แยกตามบัญชีคุม)
           รายงานทะเบียนทรัพย์สินที่หมดอายุ / หยุดคิดค่าเสื่อม
           รายงานทรัพย์สินที่ได้มาใหม่
           รายงานทรัพย์สินที่ขาย / โอน

        ประจำปี
          
 รายงานค่าเสื่อมราคาประจำปี (แยกตามประเภททรัพย์สิน)
           รายงานค่าเสื่อมราคาประจำปี (แยกตามบัญชีคุม)
           รายงานค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่หักได้ตามพระราชกฤษฎีกา

       สอบถาม
         
  เรียกดูรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินแต่ละรายการ
           พิมพ์รายงานทะเบียนทรัพย์สิน (แยกตามหน่วยงาน) เพื่อตรวจนับ
           ประวัติการย้ายทรัพย์สินแต่ละรายการ 
           ฯลฯ

      ติดต่อรับคำปรึกษา
       
02-259-7745-6, 086-312-3065  
         
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)

    

         เพิ่มเพื่อน

 

     ตัวอย่างรายงาน