โปรแกรมงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (Purchases And Account Payable)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ออกใบสั่งซื้อ

2. รับสินค้าจาการสั่งซื้อ

3. ชำระค่าสินค้า

4. บัญชีเจ้าหนี้

5. รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อ

โปรแกรมงานจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (Purchases And Account Payable)

             โปรแกรมจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ (Business Controller) ประกอบด้วยขั้นตอน ใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ตั้งเจ้าหนี้,  ชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ และ ภงด. 3, 53 เป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจทุกประเภทที่จะต้องมีการจัดซื้อและติดตามเกี่ยวกับยอดเจ้าหนี้ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม  หรือ ผู้ผลิตสินค้าทั่วไป  นอกจากนี้โปรแกรมมีการออกรายงานวิเคราะห์การซื้อและเจ้าหนี้อีกมากมาย อีกทั้งข้อมูลการซื้อสามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบการเพิ่มสต๊อกสินค้าและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งของกรมสรรพากรด้วย โปรแกรมจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ดังกล่าวนี้จะช่วยให้ท่านประหยัดเงินในการซื้อสินค้าเป็นอย่างยิ่ง และสามารถวางแผนการชำระเงินให้แกเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม
            
♦  เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
            ♦  เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักสากล
            ♦  ถูกต้องตามประกาศและคำสั่งล่าสุดของกรมสรรพากร
            ♦  แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์
            ♦  สามารถเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลังและบัญชีแยกประเภททั่วไป BUSINESS CONTROLLER” ได้โดยอัตโนมัติ ในระบบ ERP

รายงานต่าง ๆ ที่จะได้รับโดยสังเขป (พิมพ์ หรือ DISPLAY ทางจอภาพ )
     
  รายงานจากการปฏิบัติงาน
           
♦  รายงานการรับใบขอซื้อ ( REQUISITION ORDER ) จากแผนกต่าง ๆ
           ♦  พิมพ์ใบสั่งซื้อ ( PURCHASE ORDER ) , รายงานการออกใบสั่งซื้อ
           ♦  รายงานการรับสินค้าจากผู้ขาย ( SUPPLIER )
           ♦  รายงานการรับใบวางบิลจากเจ้าหนี้
           ♦  รับใบเพิ่มหนี้  (CREDIT NOTE)  หรือใบลดหนี้  (DEBIT NOTE) จากผู้ขาย และรายงานสรุป
           ♦  รายงานการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ประจำวัน   และรายงานสรุป
           ♦  ภ.ง.ด. 3 , 53  และสามารถส่งสรรพากรผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
           ♦  รายงานการเบิกเงินสดออกจากธนาคารประจำวัน   และรายงานสรุป
           ♦  รายงานภาษีซื้อ

       รายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ
           
♦  รายงานประวัติการซื้อสินค้าแยกตามผู้ขายและชนิดสินค้า         
           ♦  รายงานราคาสินค้าชนิดเดียวกันของแต่ละผู้ขาย
           ♦  รายงานบัญชีเจ้าหนี้รายตัว และสรุปทั้งบริษัท               
           ♦  ฯ ล ฯ

         นอกเหนือจากรายงานดังกล่าวข้างต้นที่จะได้รับแล้ว  โปรแกรมยังมีส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสอบถามข้อมูล  (INQUIRY)  ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

 ติดต่อรับคำปรึกษา
 
 02-259-7745-6, 086-312-3065  
  
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)


     เพิ่มเพื่อน


  ตัวอย่างรายงาน