โปรแกรมงานขายและบัญชีลูกหนี้ (Sales And Account Receivable)

รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ออกใบเสนอราคา

2. ออกใบสั่งของ

3. ขายและพิมพ์บิล

4. รับชำระหนี้ก่อนติดตามหนี้ค้าง

5. ติดตามหนี้ค้างชำระ

โปรแกรมงานขายและบัญชีลูกหนี้ (Sales And Account Receivable)

           โปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้ (Business Controller) ประกอบด้วยขั้นตอน ใบเสนอราคา, ออกบิล (ใบแจ้งหนี้), ใบวางบิลรับชำระเงินจากลูกค้า และ ภาษีขายเป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจทุกประเภทที่จะต้องมีการขายและติดตามเกี่ยวกับลูกหนี้ นอกจากนี้โปรแกรมยังออกรายงานวิเคราะห์การขายและลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย  อีกทั้งข้อมูลการขายสามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบการตัดสต็อกสินค้า  และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกต้องตามประกาศและคำสั่ง  ของกรมสรรพากรด้วยเมื่อท่านใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้จะทำให้ลดเวลาการปฏิบัติงานประจำวันได้หลายเท่า และที่สำคัญคือทำให้ธุรกิจของท่านมีระบบงานชัดเจน ง่ายต่อการบริหารและตรวจสอบ

    คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม      
     
   ♦ สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจขายสินค้า และธุรกิจให้บริการ
         ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
         ♦ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักสากล
         ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์
         ♦ สามารถเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลังและบัญชีแยกประเภททั่วไป “BUSINESS CONTROLLER” ได้โดยอัตโนมัติ  ในระบบ ERP    

    รายงานต่างๆ ที่จะได้รับโดยสังเขป(พิมพ์ หรือ DISPLAY ทางจากภาพ)
       รายงานจากการปฏิบัติงาน    
         
 พิมพ์ใบเสนอราคา และรายงานสรุปการออกใบเสนอราคา
          รับ หรือ พิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้า CONFIRM กลับมาและรายงานสรุปการรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
          พิมพ์บิล (INVOICE) หรือใบกำกับภาษี บน PREPRINTED FORM ในลักษณะของการออกเอกสารเป็นชุด
          พิมพ์ใบวางบิลและสรุปการออกใบวางบิล
          พิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่เป็นธุรกิจให้บริการ)
          พิมพ์ใบเพิ่มหนี้ (DEBIT NOTE)  หรือ ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE) และรายงานสรุป
          รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้ประจำวัน  และรายงานสรุป
          รายงานการนำเงินฝากเข้าธนาคารประจำวัน  และรายงานสรุป
          รายงานภาษีขาย
          รายงานเกี่ยวกับเช็คล่วงหน้า และ เช็คนำฝากธนาคาร

       รายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ
     
   ♦ รายงานวิเคราะห์การขายแยกตามสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย,  และตามเงื่อนไขอื่นๆ
         ♦ รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ (AGING REPORT)
         ♦ รายงานบัญชีลูกหนี้รายตัว และลูกหนี้รวมทั้งบริษัท
         ♦ ฯลฯ

     นอกเหนือจากรายงานดังกล่าวข้างต้นที่จะได้รับแล้ว โปรแกรมยังมีส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสอบถามข้อมูล  (INQUIRY)  ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้อีกมากมาย


ติดต่อรับคำปรึกษา
  
02-259-7745-6, 086-312-3065
   
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)


    เพิ่มเพื่อน

 ตัวอย่างรายงาน