รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. ออกใบเสนอราคา

2. ออกใบสั่งของ

3. ขายและพิมพ์บิล

4. รับชำระหนี้ก่อนติดตามหนี้ค้าง

5. ติดตามหนี้ค้างชำระ

โปรแกรมระบบงานขายและบัญชีลูกหนี้ (Sales And Account Receivable)

           โปรแกรมขายและบัญชีลูกหนี้ ประกอบด้วยขั้นตอน ใบเสนอราคา, ออกบิล (ใบแจ้งหนี้), ใบวางบิลรับชำระเงินจากลูกค้า และ ภาษีขายเป็นโปรแกรมที่รองรับธุรกิจทุกประเภทที่จะต้องมีการขายและติดตามเกี่ยวกับลูกหนี้ นอกจากนี้โปรแกรมยังออกรายงานวิเคราะห์การขายและลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย  อีกทั้งข้อมูลการขายสามารถนำไปเชื่อมโยงกับระบบการตัดสต็อกสินค้า  และระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกต้องตามประกาศและคำสั่ง  ของกรมสรรพากรด้วยเมื่อท่านใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้จะทำให้ลดเวลาการปฏิบัติงานประจำวันได้หลายเท่า และที่สำคัญคือทำให้ธุรกิจของท่านมีระบบงานชัดเจน ง่ายต่อการบริหารและตรวจสอบ

    คุณลักษณะเด่นของโปรแกรม      
     
   ♦ สามารถใช้ได้ทั้งธุรกิจขายสินค้า และธุรกิจให้บริการ
         ♦ เป็นโปรแกรมที่ RUN บนระบบปฏิบัติการ WINDOWS มีให้เลือกหลาย MODEL มีทั้ง RUN บนระบบ LAN หรือ บนระบบ CLOUD
         ♦ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักสากล
         ♦ แสดงผลรายงานได้ทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์
         ♦ สามารถเชื่อมต่อกับระบบสินค้าคงคลังและบัญชีแยกประเภททั่วไป “BUSINESS CONTROLLER” ได้โดยอัตโนมัติ  ในระบบ ERP    

    รายงานต่างๆ ที่จะได้รับโดยสังเขป(พิมพ์ หรือ DISPLAY ทางจากภาพ)
       รายงานจากการปฏิบัติงาน    
         
 พิมพ์ใบเสนอราคา และรายงานสรุปการออกใบเสนอราคา
          รับ หรือ พิมพ์ใบสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้า CONFIRM กลับมาและรายงานสรุปการรับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
          พิมพ์บิล (INVOICE) หรือใบกำกับภาษี บน PREPRINTED FORM ในลักษณะของการออกเอกสารเป็นชุด
          พิมพ์ใบวางบิลและสรุปการออกใบวางบิล
          พิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (ในกรณีที่เป็นธุรกิจให้บริการ)
          พิมพ์ใบเพิ่มหนี้ (DEBIT NOTE)  หรือ ใบลดหนี้ (CREDIT NOTE) และรายงานสรุป
          รายงานการรับชำระเงินจากลูกหนี้ประจำวัน  และรายงานสรุป
          รายงานการนำเงินฝากเข้าธนาคารประจำวัน  และรายงานสรุป
          รายงานภาษีขาย
          รายงานเกี่ยวกับเช็คล่วงหน้า และ เช็คนำฝากธนาคาร

       รายงานวิเคราะห์ต่าง ๆ
     
   ♦ รายงานวิเคราะห์การขายแยกตามสินค้า, ลูกค้า, พนักงานขาย,  และตามเงื่อนไขอื่นๆ
         ♦ รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ (AGING REPORT)
         ♦ รายงานบัญชีลูกหนี้รายตัว และลูกหนี้รวมทั้งบริษัท
         ♦ ฯลฯ

     นอกเหนือจากรายงานดังกล่าวข้างต้นที่จะได้รับแล้ว โปรแกรมยังมีส่วนที่ให้ผู้ใช้งานสอบถามข้อมูล  (INQUIRY)  ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้อีกมากมาย


ติดต่อรับคำปรึกษา
  
02-259-7745-6, 086-312-3065
   
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)


    เพิ่มเพื่อน

 ตัวอย่างรายงาน