รายละเอียดสินค้า

projects promo

รายละเอียด แบบย่อ


1. สำหรับคลังสินค้าทุกขนาด

2. แบบธรรมดาและแบบซับซ้อน

3. คิดเงินค่าฝากสินค้า

4. มีระบบการวางบิลและบัญชีลูกหนี้ค่าฝากสินค้า

5. ค้นหาสินค้าได้ง่าย

โปรแกรมระบบบริหารธุรกิจคลังสินค้า (Warehouse Management System)

คุณสมบัติของโปรแกรม

         เป็นโปรแกรมที่รองรับการรับฝากสินค้า  เพื่อนำไปเก็บไว้ในคลังสินค้า การทำงานของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มรับฝากสินค้า  การทยอยเบิกสินค้า  และจบลงที่การออกใบแจ้งหนี้ค่าฝากสินค้า   การทำงานของโปรแกรมพอสรุปได้ดังนี้

         1. การรับฝากสินค้า

         เมื่อลูกค้านำสินค้ามาฝาก  เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลการรับฝากสินค้าแต่ละชนิด (ไม่ปนกัน)  โดยคิดค่าฝากตามน้ำหนัก(ก.ก.) หรือ ตามจำนวนชิ้น/กล่อง   เป็นราย 15 วัน   รายเดือน หรือรายวัน   การคิดภาษีแบบต่างๆ เช่น ไม่มี VAT   รวม VAT  หรือแยกVAT เป็นต้น   แล้วแต่จะตกลงกับลูกค้า   ข้อมูลที่บันทึกเมื่อรับฝากสินค้า ได้แก่  ชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้า  ชนิดสินค้า  จำนวนน้ำหนัก หรือจำนวนชิ้น เงื่อนไขการรับฝาก  ประเภทการรับฝาก ฯลฯ   จากนั้นจะพิมพ์ใบรับฝากสินค้าลงบน Preprinted Form ที่เป็นกระดาษต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบในการเบิกสินค้าแต่ละครั้งต่อไป 

         ในขั้นตอนต่อมาจะเป็นการกำหนดตำแหน่ง หรือสถานที่เก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าว่าจะไปเก็บไว้ที่คลังสินค้าไหน    ตำแหน่ง (Location)ไหน  เป็นต้น  เพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าเมื่อถึงเวลาเบิก

         2. การเบิกสินค้า และการออกใบแจ้งหนี้     

         เป็นการทยอยเบิกสินค้า   เมื่อลูกค้าต้องการเบิกสินค้า ลูกค้าจะนำใบรับฝากเพื่อมาให้เจ้าหน้าที่ได้จดบันทึกการเบิกลงในใบฝากนั้น (ระบบ Manual)   พนักงานนำสินค้าจากคลังสินค้ามาให้ลูกค้า  และทำการคิดค่าฝากสินค้า    ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทการฝาก   การคิดเงินค่าฝากสินค้าจะคิดคำนวณ ณ. วันที่ลูกค้าเบิกสินค้าแต่ละครั้ง   ในระบบใหม่เครื่องจะเป็นผู้คำนวณค่าฝากให้  และพิมพ์ใบเบิก พร้อมกับใบแจ้งหนี้ ให้แก่ลูกค้า รวมถึงงวดชำระครั้งต่อไป

         3. อื่นๆ

         นอกเหนือจากการทำงานที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว โปรแกรมยังสามารถรองรับการปฏิบัติงานอื่นได้อีก เช่น

             1.1 สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการฝากสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้
             1.2 สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการนำสินค้าเข้าคลังสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
             1.3 สอบถามโดยการเรียกดู หรือพิมพ์รายงานประวัติการเบิกสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้
             1.4 สอบถามสินค้าคงเหลือในสต็อก ณ.ปัจจุบัน ของลูกค้าแต่ละราย  และวันครบกำหนดคิดเงินแต่ละงวดได้ (วันสิ้นงวด)
             1.5 ระบบสำรองข้อมูล
             1.6 ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้รหัสผ่าน (Password)
             1.7 สามารถใช้เป็นระบบ LAN ได้ (ใช้ข้อมูลร่วมกัน) ไม่เกิน 5 เครื่อง และผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา

เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยพอที่จะรองรับโปรแกรมที่จะติดตั้งได้     ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาหลังจากได้รับการว่าจ้างแล้ว
 

     ติดต่อรับคำปรึกษา

   02-259-7745-6, 086-312-3065  
    
ID line : @hmithailand (มี @ นำหน้า)
    
   
เพิ่มเพื่อน