วิธีการซื้อโปรแกรม

วิธีการซื้อโปรแกรม

1) ไปที่หัวข้อ ซื้อ/เช่า โปรแกรม แล้วเลือก ซื้อโปรแกรม

project discuss

2) เลือกหมวดของโปรแกรม แล้วกด" ค้นหา "

project discuss

3) เลือกโปรแกรมที่จะซื้อ จากนั้นกด" สั่งซื้อ "

project discuss

4) กรอกข้อมูลของลูกค้า ให้เรียบร้อย

project discuss

ยืนยันการสั่งซ์้อ

project discuss

5) การสั่งซื้อโปรแกรมเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปให้ทำการ แจ้งการชำระเงิน

project discuss

ตรวจสอบอีเมล เพื่อตรวจสอบการสั่งซื้อของโปรแกรม

project discuss project discuss

6) ไปที่หัวข้อ แจ้งการชำระเงิน

project discuss

กรอกข้อมูลของลูกค้า และหลักฐานที่ชำระเงิน

project discuss project discuss