แจ้งการโอนเงิน

แจ้งการชำระเงิน

ชื่อลูกค้า*

เลขที่รายการสั่งซื้อ*

วันที่*


จำนวนเงิน*

หลักฐานการโอน*

*แนะนำไฟล์ .jpg, .png, .pdf